Välkomna måndag 23 maj kl 15 i Utopia

Välkommen att lyssna till projektet INFOGA! Måndag 23 maj kl 15 i Utopia, entréplan i en butikslokal intill bankomaten. Projektet INFOGA initierades 2016 av två studenter vid Umeås Arkitekthögskolas masterprogram. INFOGA ser ett behov av fler mötesplatser i Umeå centrum. Mötesplatser för gemensamma aktiviteter, samarbeten och diskussioner. För att på lång sikt stärka demokratin och gemensamt bygga en hållbar stad. Under våren har INFOGA i … Continue reading Välkomna måndag 23 maj kl 15 i Utopia

12 maj IM Språkkafé

Torsdagen 12 maj höll IM ett andra språkkafé i lokalen i Utopia.  Språkkaféet var välbesökt och uppskattat, gott fika och spännande samtal. Tyvärr så var det här det sista arrangemanget för i vår. INFOGA håller nu på att sammanställa vårens erfarenheter för att kunna jobba vidare för fler permanenta sociala mötesplatser i Umeå centrum. INFOGA säger … Continue reading 12 maj IM Språkkafé

10 maj IM Språkkafé

IM tycker att det är viktigt att skapa mötesplatser där människor som kanske inte annars skulle mötas får möjlighet att göra det under trevliga former. Gärna möten där nyetablerade svenskar och etablerade svenskar kan träffas! Det kan vara svårt att inleda en konversation med någon helt ny person. Men här uppmuntrar vi till att testa, … Continue reading 10 maj IM Språkkafé