17 september panelsamtal ’Har vi tid och (och rum) att leva hållbart?’

17 september, under SEE hållbarhetsvecka genomfördes ett panelsamtal med titeln ”Har vi tid (och rum) att leva hållbart?”. Samtalet, som också innebar avstamp för SEE hållbarhetsvecka hölls i en av Umeås centrala shoppinggallerior, på en plats och i en kontext där dessa frågor vanligtvis inte ges utrymme. Panelsamtalet berörde frågor om konsumtion, tid, demokrati, omställning och … Continue reading 17 september panelsamtal ’Har vi tid och (och rum) att leva hållbart?’