16 mars Laga, fixa och re-do

16 mars samordnade INFOGA en öppen verkstad med temat Fixa, laga och re-do i samarbete med Umeå Hackerspace och Västerbottens läns hemsöjdsförening. Platsen var en tom butikslokal på entréplanet i gallerian Utopia vid Rådhustorget i Umeå. Hit kunde alla som ville komma med något trasigt och under handledning laga detta, eller bidra med sin kunskap i att hjälpa andra i … Continue reading 16 mars Laga, fixa och re-do

Öppna verkstäder

INFOGA har under vintern 2016 samordnat öppna verkstäder i tomma butikslokaler i Umeå centrum. INFOGA ser hantverk som ett universellt språk (ett av många!) att mötas över och som en aktivitet som lockar till deltagande och engagemang. Två öppna verkstäderna med temat Fixa, laga och re-do har hållits, 16 mars respektive 15 april. Hit har alla som … Continue reading Öppna verkstäder

Vilka är vi?

INFOGA initierades våren 2016 av två studenter vid Umeå Arkitekthögskolas masterutbildning som frågar sig vilka aktiviteter som idag får plats i Umeå centrum och för vem? INFOGA hoppas driva detta projekt vidare i samarbete med en mångfald av lokala grupper, föreningar och nätverk. Se kategorin SAMARBETEN för grupper, organisationer och nätverk som hittills samarbetat med INFOGA.

Om RUM FÖR ALLA

INFOGA har under 2016 i samarbete med lokala fastighetsägare öppnat upp tomma kommersiella lokaler. Detta så att lokala initiativ ska kunna arrangera kostnadsfria aktiviteter för allmänheten, öppna för alla. Genom dessa tillfälliga platser visualiserar projektet något som skulle kunna ges mer utrymme i centrum (och staden). INFOGAS vision är fler icke-kommersiella rum som permanenta inslag i stadsbilden. … Continue reading Om RUM FÖR ALLA

Vad är Infoga
RUM FÖR ALLA

INFOGA-RUM FÖR ALLA har under 2016 i samarbete med lokala fastighetsägare öppnat upp tomma kommersiella lokaler. Detta så att lokala initiativ ska kunna arrangera kostnadsfria aktiviteter för allmänheten, öppna för alla. Genom dessa tillfälliga platser visualiserar projektet något som skulle kunna ges mer utrymme i centrum (och staden). INFOGA-RUM FÖR ALLAs vision är fler icke-kommersiella rum … Continue reading Vad är Infoga
RUM FÖR ALLA

Kontakt

KONTAKT: infogaumea@gmail.com HEMSIDA: www.infoga.se INSTAGRAM: www.instagram.com/infoga_rumforalla FACEBOOK: www.facebook.com/infogaumea