17 september panelsamtal ’Har vi tid och (och rum) att leva hållbart?’

17 september, under SEE hållbarhetsvecka genomfördes ett panelsamtal med titeln ”Har vi tid (och rum) att leva hållbart?”. Samtalet, som också innebar avstamp för SEE hållbarhetsvecka hölls i en av Umeås centrala shoppinggallerior, på en plats och i en kontext där dessa frågor vanligtvis inte ges utrymme. Panelsamtalet berörde frågor om konsumtion, tid, demokrati, omställning och … Continue reading 17 september panelsamtal ’Har vi tid och (och rum) att leva hållbart?’

Välkomna måndag 23 maj kl 15 i Utopia

Välkommen att lyssna till projektet INFOGA! Måndag 23 maj kl 15 i Utopia, entréplan i en butikslokal intill bankomaten. Projektet INFOGA initierades 2016 av två studenter vid Umeås Arkitekthögskolas masterprogram. INFOGA ser ett behov av fler mötesplatser i Umeå centrum. Mötesplatser för gemensamma aktiviteter, samarbeten och diskussioner. För att på lång sikt stärka demokratin och gemensamt bygga en hållbar stad. Under våren har INFOGA i … Continue reading Välkomna måndag 23 maj kl 15 i Utopia

12 maj IM Språkkafé

Torsdagen 12 maj höll IM ett andra språkkafé i lokalen i Utopia.  Språkkaféet var välbesökt och uppskattat, gott fika och spännande samtal. Tyvärr så var det här det sista arrangemanget för i vår. INFOGA håller nu på att sammanställa vårens erfarenheter för att kunna jobba vidare för fler permanenta sociala mötesplatser i Umeå centrum. INFOGA säger … Continue reading 12 maj IM Språkkafé

10 maj IM Språkkafé

IM tycker att det är viktigt att skapa mötesplatser där människor som kanske inte annars skulle mötas får möjlighet att göra det under trevliga former. Gärna möten där nyetablerade svenskar och etablerade svenskar kan träffas! Det kan vara svårt att inleda en konversation med någon helt ny person. Men här uppmuntrar vi till att testa, … Continue reading 10 maj IM Språkkafé

15 april Laga, fixa och re-do

15 april samordnade INFOGA ytterligare en öppen verkstad med temat Fixa, laga och re-do, även denna gång i samarbete med Umeå Hackerspace och Västerbottens läns hemsöjdsförening, men även ett par oorganiserade lagare och fixare från Umeåtrakten. Platsen var en tom butikslokal på plan 2 i gallerian MVG vid Rådhustorget i Umeå. Hit kunde alla som ville komma med något trasigt … Continue reading 15 april Laga, fixa och re-do

16 mars Laga, fixa och re-do

16 mars samordnade INFOGA en öppen verkstad med temat Fixa, laga och re-do i samarbete med Umeå Hackerspace och Västerbottens läns hemsöjdsförening. Platsen var en tom butikslokal på entréplanet i gallerian Utopia vid Rådhustorget i Umeå. Hit kunde alla som ville komma med något trasigt och under handledning laga detta, eller bidra med sin kunskap i att hjälpa andra i … Continue reading 16 mars Laga, fixa och re-do

Öppna verkstäder

INFOGA har under vintern 2016 samordnat öppna verkstäder i tomma butikslokaler i Umeå centrum. INFOGA ser hantverk som ett universellt språk (ett av många!) att mötas över och som en aktivitet som lockar till deltagande och engagemang. Två öppna verkstäderna med temat Fixa, laga och re-do har hållits, 16 mars respektive 15 april. Hit har alla som … Continue reading Öppna verkstäder