Om RUM FÖR ALLA

INFOGA har under 2016 i samarbete med lokala fastighetsägare öppnat upp tomma kommersiella lokaler. Detta så att lokala initiativ ska kunna arrangera kostnadsfria aktiviteter för allmänheten, öppna för alla. Genom dessa tillfälliga platser visualiserar projektet något som skulle kunna ges mer utrymme i centrum (och staden). INFOGAS vision är fler icke-kommersiella rum som permanenta inslag i stadsbilden. … Continue reading Om RUM FÖR ALLA