Vilka är vi?

INFOGA initierades våren 2016 av två studenter vid Umeå Arkitekthögskolas masterutbildning som frågar sig vilka aktiviteter som idag får plats i Umeå centrum och för vem? INFOGA hoppas driva detta projekt vidare i samarbete med en mångfald av lokala grupper, föreningar och nätverk. Se kategorin SAMARBETEN för grupper, organisationer och nätverk som hittills samarbetat med INFOGA.